Extra voordelen: Log in! Ontdek uw voordeel als lid van Partena Ziekenfonds of Partenamut
NL

Privacy en veiligheid

 

Deze website is eigendom van shopavita vzw.

 

Maatschappelijk zetel:
Shopavita vzw
Gentsesteenweg 1434
1082 Brussel
T. 0800 999 60
Ondernemingsnummer: 0877 578 301

Wij garanderen uw privacy!

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

- alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bv. Onderzoeksinformatie en/of site-registratie) 

 

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik om:

- de inhoud van onze website te verbeteren 

- u op de hoogte te stellen van updates van onze site 

- u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt daarna verwijderd. Niets wordt doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden tenzij u hiervoor toestemming gaf.

 

1. Gebruik van Cookies

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en deze opslaan op uw eigen computer. Zo’n bestandje onthoudt bv. uw taalkeuze. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de bezoekers.

 

Waarom cookies?
Er bestaan verschillende soorten cookies met elk hun functie. De belangrijkste functie is het onthouden van de taalkeuze en inloggegevens. Cookies worden daarnaast vaak gebruikt om bij te houden hoeveel bezoekers een site heeft of om te kijken welke onderdelen van de site populair zijn. Er zijn ook cookies die de websites die u bezoekt registreren om zo een inschatting te maken van uw interesses. Adverteerders en websitebeheerders kunnen zo interessante advertenties op uw maat in een website plaatsen.

 

Shopavita.be  en cookies
Een overzicht van de cookies die we op de websites van shopavita.be  gebruiken, vindt u hieronder.

 

Noodzakelijke en functionele cookies
Noodzakelijke cookies zijn essentieel en dienen uitsluitend voor een juiste communicatie met de surfer. Denk aan het detecteren van dataverlies. Functionele cookies onthouden de door u gevraagde diensten, zoals uw taalvoorkeur.

 

Performance cookies
Shopavita.be  wisselt met de performance cookies informatie uit met uw computer voor intern gebruik. Dankzij deze cookies kunnen we zien hoe onze website gebruikt wordt en begrijpen we de wensen van onze bezoekers beter. Dit laat ons toe om o.m. het gebruiksgemak van de website te optimaliseren.

 

Advertising performance cookies
Advertising performance cookies bieden websitehouder, adverteerder en het mediabureau de mogelijkheid om het resultaat van een bepaalde advertentie(campagne) te meten. Deze cookies gebruiken we ook om te voorkomen dat een gebruiker bepaalde advertenties meerdere keren op een dag te zien krijgt.

 

Profiling cookies
Profiling cookies hebben tot doel het surfgedrag bij te houden (over de websites waar de profiling cookie van afkomstig is). Deze cookies worden gebruikt door websitehouders, advertentienetwerken, mediabureaus en adverteerders. Aan de hand van dit surfgedrag worden (algemene) aannames gedaan (bv. man/vrouw, leeftijd) en wordt (een deel van) de content of advertenties daarop afgestemd.

 

Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?
Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Ook al zet u de cookies uit, toch zult u nog steeds reclame te zien krijgen, alleen is deze niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Bij het uitschakelen van de cookies verdwijnen nl. ook uw voorkeuren. Zo zult u steeds opnieuw uw instellingen, zoals wachtwoorden en inlognaam, moeten intikken.

 

Cookies weigeren kan
De meeste websites bieden de mogelijkheid om geen cookies te bewaren. Kies, indien u dit wenst, deze mogelijkheid wanneer u de pagina voor het eerst opstart. Dit kunt u meestal via een boodschap bovenaan of onderaan de pagina.

 

Cookies uitschakelen

 • Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies op uw computer weigeren:
  Hoe? Vb. Internet explorer
  Ga naar Extra > internet Opties > Privacy > Instellingen: verzet de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. 
 • U kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel toestel.
  Hoe? Vb. Internet explorer
  Ga naar Beveiliging > Browsergeschiedenis verwijderen > Schakel het vakje Cookies in > Klik op Verwijderen. 

 

We hebben geen partnerships of speciale relaties met reclameregies op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy beleid?

 

 • communicatie per e-mail
  Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kan u dit aanpassen in uw account-center.

 

 • communicatie per brief
  Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende events. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op customer@shopavita.be.

 

 • communicatie per telefoon
  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de communicatie die u online geplaatst hebt.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond via T. 0800 91 886 - per brief via BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel of online via http://www.robinsonlist.be/

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op customer@shopavita.be

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, dan past u deze aan in uw account center.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf via customer@shopavita.be.2. Copyright

 


Shopavita.be waakt over de betrouwbaarheid van de informatie die op www.shopavita.be gepubliceerd wordt. Daarvoor wordt de website naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Deze informatie is echter niet wettelijk tegenstelbaar.


De verstrekte informatie, gegevens en beelden zijn en blijven eigendom van shopavita vzw. Niets uit deze site mag worden overgenomen of aangewend zonder voorafgaande toestemming van shopavita.be en eventueel van derden, houders van rechten.

De website www.shopavita.be kan ook links naar andere internetsites bevatten. Shopavita vzw kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites, noch voor de producten of diensten die er aangeboden worden.

 

3. Aansprakelijkheid

 


Shopavita vzw kan op ieder ogenblik beslissen haar site of de functionaliteiten, hulpmiddelen of inlichtingen die op haar site beschikbaar zijn, te wijzigen en kan ten opzichte van de gebruikers van de site geenszins aansprakelijk worden gesteld voor deze wijzigingen.

 

Shopavita vzw verbindt zich overigens geenszins ertoe de producten en diensten die op haar site beschikbaar zijn te behouden en kan op ieder ogenblik beslissen de producten en diensten die op haar internetsite beschikbaar zijn te schrappen of te wijzigen, zonder ten opzichte van de gebruikers van de site enige aansprakelijkheid op te lopen.

 

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor elk gebruik van de site of van de inlichtingen die daarop zijn vermeld en niets op de site maakt er aanspraak op in de plaats te treden van de persoonlijke en doordachte bedenkingen van de gebruiker, noch van zijn technische en professionele kennis.

 

Shopavita vzw wijst elke aansprakelijkheid van de hand en biedt geen enkele garantie in geval van een onderbreking of een gebrekkige werking van haar site.

 

Shopavita vzw wijst eveneens elke aansprakelijkheid van de hand voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die gebruikers zouden kunnen oplopen ten gevolge van een toegang tot of een gebruik van haar internetsite, met name schade die aan hun computer of informaticasystemen wordt veroorzaakt door virussen die ondanks de verschillende voorziene beveiligingen niet konden worden opgespoord of vermeden.

 

Shopavita vzw oefent geen enkele controle uit op, en wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor de internetsites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via eventuele hyperlinks die men op haar internetsite vindt, noch voor de inhoud en de inlichtingen die op deze sites zijn vermeld of de naleving van de reglementeringen die op deze andere sites van toepassing zijn. Shopavita vzw verschaft deze hyperlinks enkel voor het gemak van de gebruikers en heeft de inlichtingen of de software die men op deze sites vindt niet gecontroleerd, getest, noch geverifieerd. De mogelijkheid om via deze hyperlinks naar andere internetsites te surfen, kan in geen geval worden beschouwd als een vorm van advies, noch als een goedkeuring door shopavita vzw van de inlichtingen die men op deze site vindt. De gebruiker maakt van deze hyperlinks gebruik op zijn eigen risico en shopavita vzw kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze hyperlinks.